اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

راه های موثر جهت زنده کردن انگیزش درونی انسان

درخواست حذف اطلاعات

کوشش برای حل مشکلات و برخورد های روزمره است که زیستن را معنا می بخشد و مشکلات مرز بین بودن یا نبودن هستند و همواره نقطه عطف موفقیت و شکست. مشکلات در حقیقت پدیدآورنده و محرک شجاعت و معرفت هستند و تنها با وجود مشکلات و مسایل است که انسان در بعد روحی و روانی خویش رشد می کند و در سختی ناشی از تقابل در مواجهه با مسایل و ابهامات فرا می گیرد.