اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مقامات ترکیه می توانند سرکنسول عربستان را بازداشت کنند

درخواست حذف اطلاعات

مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه «مرمره» استانبول درباره گم شدن معارض سعودی تأکید کرد که مقامات ترکیه می توانند سرکنسول عربستان سعودی بازجویی و در صورت لزوم او را بازداشت کنند.